Ondernemer

Hoe complex scheiden als ondernemer is hangt samen met om wat voor soort onderneming het gaat, de omvang ervan en de vraag of en hoe de huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Dit zijn dan ook de eerste vragen die worden gesteld in mediation, zodat daar snel duidelijkheid over is. Afhankelijk daarvan zal verder worden geïnventariseerd wat er in uw geval specifiek nodig is om tot een goede afwikkeling van de echtscheiding te komen.


Bij de volgende vragen kunnen wij u helpen:

 • Om wat voor soort bedrijf gaat het? Een eenmanszaak, maatschap, V.O.F. of B.V.? Indien het om een BV gaat: hoe zit de constructie in elkaar?
 • Ben je samen met je partner een vennootschap onder firma, maatschap of directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap?
 • Zijn er huwelijkse voorwaarden? Zo ja hoe dienen deze te worden uitgelegd?
 • Valt de onderneming in een verdeling of verrekening? Zo ja: hoe en door wie wordt de onderneming gewaardeerd?
 • Indien er niet uitgekeerde bedrijfswinsten meegenomen dienen te worden in de verrekening (opgepotte winsten). Hoeveel vermogen kan er dan aan de onderneming onttrokken worden zonder dat de continuïteit in gevaar komt?
 • Zijn er schulden aan de B.V.? Bijvoorbeeld de rekening-courant schuld en hoe ga je daar dan mee om?
 • Is er privévermogen dat aan de B.V. ter beschikking wordt gesteld? Zo ja hoe werkt dat?
 • Om de alimentatie juist vast te kunnen stellen; wat is het te verwachten inkomen dat de ondernemer de komende jaren kan verdienen?
 • Hoe beïnvloedt de verdeling of verrekening van de onderneming de partneralimentatie en wordt er een juiste balans tussen die twee gevonden?
 • Hoe zit het met pensioen: is het in eigen beheer of opgebouwd bij een pensioenfonds? Is er sprake van lijfrentes of een fiscale oudedagsreserve?
 • Hoe om te gaan met een meewerkende partner die in loondienst is bij de eigen zaak?
 • Welke fiscaliteiten zijn er om rekening mee te houden en welke afspraken worden daarover gemaakt?
 • Hoe kan de verdeling en/of verrekening zo optimaal mogelijk fiscaal worden vormgegeven?


Benieuwd wat mr. Sissel Pemmelaar in uw specifieke situatie kan betekenen? Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek met onze mediator op haar kantoor in Amsterdam. U kunt hieronder het contactformulier invullen en Sissel neemt binnen 24 uur contact met u op. 


mediator ondernemerMaak nu je eerste afspraak


Uw naam*:
Uw e-mailadres*:
Naam & e-mailadres (ex-)partner:
Kopje koffie/uw vraag:
* Verplicht in te vullen