Vermogende particulier

Wij zijn van mening dat voor een goede afwikkeling van een echtscheiding met een omvangrijk vermogen essentieel is: inzicht in alle rechten en plichten, de financiële consequenties van verschillende oplossingen en uiteraard fiscale optimalisatie. Al is iedere scheiding anders en scheiden als vermogende particulier altijd maatwerk, zijn dit de vraagstukken die tijdens de mediation aanbod kunnen komen:


  • Is er sprake van een (beperkte) gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld? Zo ja hoe worden deze uitgelegd? 
  • Is er privévermogen op basis van de huwelijkse voorwaarden, vanuit een erfenis of schenking met een uitsluitingsclausule?
  • Is privévermogen terecht gekomen in het gemeenschappelijk vermogen, het te verrekenen vermogen of het privévermogen van de ander? Zo ja hoe zit dat juridisch (vergoedingsrechten) en welke afspraken kunnen hierover worden gemaakt? 
  • In het geval van vastgoed: hoe en wanneer worden de verschillende panden gewaardeerd, verdeeld of verrekend? Zijn er huurders of panden die vanwege de ligging of exclusiviteit lastig te verkopen zijn en hoe ga je daar dan mee om? Hoe is de financiering van de panden geregeld en hoe kan deze worden voortgezet na de echtscheiding? Zijn er internationale aspecten om rekening mee te houden bij de waardering, levering of verkoop van een pand? 
  • Bij (unvested) aandelen, beleggingen, bitcoins of andere crypto valuta en fondsen; dienen deze verdeeld of verrekend te worden en tegen welke waarde? Zijn de unvested aandelen of fondsen toe te delen aan de ander? Op welk moment vindt de eventuele verdeling of verrekening plaats? 
  • De alimentatie vaststellen is ingewikkeld als er meer vermogen is. De rechtspraak is hier niet eenduidig over. Er zal in mediation eerst gekeken worden of iemand behoeftig is en zo ja wat dan een redelijke welstand is om te behouden na de echtscheiding. Vragen zijn verder hoe ga je om met het vermogen na echtscheiding bij de bepaling van de hoogte van de partneralimentatie? Welke inkomsten neem je mee uit vermogen? Kan er van de alimentatie ontvanger verwacht worden in te teren op zijn of haar vermogen? 
  • Is afkoop van de partneralimentatie een mogelijkheid en wat is dan een redelijk bedrag? Hoe geef je dat fiscaal zo goed mogelijk vorm? 
  • Hoe zit het met de oudedagsvoorzieningen en welke mogelijkheden zijn er om hier goede duurzame afspraken over te maken? 
  • Welke fiscaliteiten zijn er om rekening mee te houden en welke afspraken worden daarover gemaakt?
  • Hoe kan de afwikkeling van de echtscheiding fiscaal worden geoptimaliseerd? 


Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie, dan bent u van harte welkom om contact op te nemen met onze scheidingsmediator mr. Sissel Pemmelaar: bel 020 260 55 50 of mail naar sissel@pemmelaar.nl
Maak nu je eerste afspraak


Uw naam*:
Uw e-mailadres*:
Naam & e-mailadres (ex-)partner:
Kopje koffie/uw vraag:
* Verplicht in te vullen