Echtscheiding met vastgoed: een voorbeeld.
Dinsdag, 16 mei 2023

Echtscheiding met vastgoed: een voorbeeld.

Uit mijn mediation praktijk

Daar zitten we dan met z’n drieën. Het moment van tekenen van alle stukken bij een echtscheiding kan ook mij als mediator ontroeren. Zo ook bij dit stel met een omvangrijke vastgoedportefeuille, waarvan de verhuurde woningen zich in box 3 bevonden. Wat de scheiding met alle onzekerheid over de huidige vastgoedmarkt en de box 3 perikelen* een extra emotionele lading gaf.


Ouders die ik net na de beslissing om te gaan scheiden zag, met alle emoties die daar sowieso bij horen als je leven compleet op zijn kop staat. Twee kinderen van 12 en 14 jaar die mij vertelden dat zij hoopten dat er bijzondere momenten samen als gezin zouden blijven. De wens uitspraken om vakanties af en toe met het gezin te kunnen blijven doen, zodat iedereen dan bij elkaar is.


ScheidenInformatie over onze hulp bij Scheiden met Kinderen vind je hier >
De specifieke financiële en juridische vragen die speelden bij deze echtscheiding met grote vastgoedportefeuille, waren als volgt onder te verdelen:

 

Huwelijksgoederen regime & privé vermogen


⚖️ Is er sprake van een gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld? Zo ja hoe worden deze uitgelegd? 

⚖️ Is er privévermogen op basis van de huwelijkse voorwaarden, vanuit een erfenis of schenking met een uitsluitingsclausule?

⚖️ Zo ja hoe zit dat juridisch en welke afspraken kunnen hierover worden gemaakt? 


De vastgoed portefeuille


⚖️ Hoe en wanneer worden de verschillende woningen gewaardeerd, verdeeld of verrekend?

⚖️ Hoe is de financiering van het onroerend goed geregeld en hoe kan deze worden voortgezet na de echtscheiding?

⚖️ Zijn er huurders of onroerend goed die vanwege de ligging of exclusiviteit lastig te verkopen zijn en hoe ga je daar dan mee om?

⚖️ Is het raadzaam om sommige woningen gezamenlijk aan te houden of juist niet?

⚖️ Betrek je in deze overweging wel of niet de overbruggingswetgeving box 3 voor de jaren 2023 tot en met 2025 in afwachting van de nieuwe wetgeving vanaf belastingjaar 2026?* Wat zijn de mogelijkheden en hoe maak je daar goede afspraken over?


Partneralimentatie


⚖️ Is iemand behoeftig en zo ja wat is dan een redelijke welstand om te behouden na de echtscheiding?

⚖️ Hoe ga je om met het vermogen na echtscheiding bij de bepaling van de hoogte van de partneralimentatie?

⚖️ Welke inkomsten neem je mee uit het onroerend goed? Kan er van de alimentatie ontvanger verwacht worden in te teren op zijn of haar vermogen? 

⚖️ Hoe ga je om met box 3 bij de vaststelling van de draagkracht en de onduidelijkheid daarin in afwachting van nieuwe wetgeving vanaf belastingjaar 2026?*

⚖️ Is afkoop van de partneralimentatie een mogelijkheid en wat is dan een redelijk bedrag? Hoe geef je dat fiscaal zo goed mogelijk vorm? 


Fiscaal


⚖️ Wat leg je vast over de nog niet onherroepelijke aanslagen over 2017 tot en met 2020 waar tegen bezwaar is gemaakt met betrekking tot de box 3 heffing?*

⚖️ Welke afspraken maak je over de belastingaangiftes over 2021, 2022 en 2023, zijnde het jaar van eindigen fiscaal partnerschap?

⚖️ Hoe kan de afwikkeling van de echtscheiding fiscaal worden geoptimaliseerd? 

⚖️ Welke fiscaliteiten zijn er verder nog om rekening mee te houden en welke afspraken worden daarover gemaakt?


Het was dan ook een aardig gepuzzel om tot afspraken te komen die voor beide goed uitvielen en voelden, maar het is gelukt. 

Hoe mooi om ze op dit punt aangekomen te zien tekenen als twee opgeluchte ouders die hun leven weer aardig op de rit hebben en vol vertrouwen naar de toekomst durven te kijken. Maar het allermooiste is toch wel dat ze in de zomer samen op vakantie gaan met de kinderen. 


In mediation met overleg en de juiste financiële & juridische kennis is er meer mogelijk dan je denkt bij echtscheiding!


Mr. Sissel Pemmelaar

Mediator, familierecht jurist & financieel echtscheidingsadviseur


NB met toestemming van cliënten mocht ik hun scheidingsverhaal plaatsen.


*Over de box 3 ontwikkelingen en het Kerstarrest: Hoge Raad 24 december 2021 (vindplaats: ECLI:NL:HR:2021:1963). In het Kerstarrest bepaalde de Hoge Raad in het kort, dat de wijze waarop de box 3 heffing sinds het jaar 2017 is vormgegeven (forfaitair rendement) in strijd is met het discriminatieverbod (art. 14 EVRM) en het recht op ongestoord genot van eigendom (art. 1 EP EVRM). Naar aanleiding van dit arrest is er overbruggingswetgeving geïntroduceerd voor de jaren 2023, 2024 en 2025, wat met een vastgoedportefeuille zeer onvoordelig kan uitvallen. Het streven is dat vanaf 2026 een geheel nieuwe heffingssystematiek voor box 3 wordt geïntroduceerd, waarbij er geen forfaitair berekend rendement meer is, maar in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad en Europese regelgeving een heffing op basis van het daadwerkelijke behaalde rendement.


 terug

Maak nu je eerste afspraak


Uw naam*:
Uw e-mailadres*:
Naam & e-mailadres (ex-)partner:
Kopje koffie/uw vraag:
* Verplicht in te vullen